Travelling Sound

Taki oto tytuł nadaliśmy naszemu muzycznemu spotkaniu. Kilka spotkań, niewiele ustaleń i rozmów dotyczących muzyki. Kilka godzin spędzonych inaczej. Efektem było nasze oficjalne spotkanie w Daleko Blisko. Nasze czyli K. Novotnego, Tomka Kałużnego i moje. Czyli spotkanie Wysp Brytyjskich z centralną Polską. W Łodzi. I…