Gdybym miał…

całe dnie dla siebie, w miejscu takim jak to.

dezeen_Haus-am-Moor-by-Bernardo-Bader-Architects_1

Gdybym tak mógł to bym siedział pod tym oknem i czytał. Siedział i czytał. Czytał. Czytał. Czyli niemożliwe do zrealizowania póki co marzenia.

Póki co rośnie lista pozycji do przeczytania i rośnie ona w takim tempie że gdyby zaadoptować w tym przypadku prawo Moora, to z pewnością by poległo.

Lista więc rośnie,  górka książek przy łóżku maleje jedynie na chwilę, by znów się wznosić. Generalnie preferuję książki, kontakt z papierem. Technologia jest tak silnie obecna w codziennym życiu, że staram się zachować enklawy dawnego życia. Jedną z nich jest czytanie książek, papierowych. Robię jednak wyjątki.

Jednym z nich jest Maculatura. Magazyn który czytam tylko i wyłącznie elektronicznie.  Dlaczego? Bo teksty są ciekawe, pisane starannie, nie na kolanie. Maculatura pojawiła się w połowie marca z takimi słowami:

Nasz pro­jekt posta­no­wi­li­śmy nazwać prze­wrot­nie Macu­la­turą. Czę­ściowo dla­tego, że naro­dził się w gło­wach osób piszą­cych o kom­pu­te­rach firmy Apple, nazy­wa­nych Macami. Naszą ambi­cją jest jed­nak, by komen­ta­rze doty­czące pro­duk­tów z jabłusz­kiem sta­no­wiły tylko uła­mek ukła­da­nej przez nas sterty tre­ści do czy­ta­nia. Będziemy pro­po­no­wać Wam wybór naj­lep­szych arty­ku­łów, pisa­nych przez blo­ge­rów zaj­mu­ją­cych się foto­gra­fią, fil­mem, pro­jek­to­wa­niem, mini­ma­li­zmem czy tech­no­lo­gią. I tu wyła­nia się dru­gie zna­cze­nie nazwy Macu­la­tura.

Sam również mam przyjemność uczestniczyć w przygotowaniach Maculatury, starając się od czasu do czasu zamieścić w niej tekst, który jest dłuższy niż notatka. Kolejny opublikuję już niebawem. Zapraszam do prenumeraty.

Zdjęcie pochodzi z serwisu http://www.dezeen.com
Reklamy

One comment

  1. kociszlak · Maj 10, 2013

    jeszcze naście lat i marzenie się spełni, cierpliwości

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s